Aktualności
2016-03-24 2016-02-03 2016-01-12
Agenda
Agenda

17 marca 2016

12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, OBIAD

14.00-14.30   POWITANIE T. Haiduk, Ł. Otta, Siemens

INNOWACYJNY PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

14.30-15.00 - Referat otwierający A. Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności
15.00-15.30 - Inteligentna automatyzacja T. Prusinowski, ATER Logic
15.30-16.00 - Optymalizacja produkcji na przykładzie wdrożenia w firmie Soufflet K. Musiał

16.00-16.30 PRZERWA KAWOWA

EFEKTYWNOŚĆ W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

16.30-17.00 - Efektywność energetyczna oraz audyty efektywności energetycznej
       P. Danielski, DB Energy
17.00-17.30 - Integracja systemów automatyki w praktyce - na przykładzie zagranicznych wdrożeń
       z branży spożywczej: APOSTELS (Niemcy) i MARIJAMPOLĖS PIENO (Litwa)

       Ł. Tomporowski, ATER Logic, E. Zdanavičius, Marijampolės Pieno, K. Ciborski, Apostels
17.30-18.00 - Przyczyny awarii instalacji elektrycznej w zakładach spożywczych
       M. Pajkowski, Lapp Kabel

19:30           KOLACJA 

 

18 marca 2016

08.00-09.00  ŚNIADANIE

FUNDUSZE UNIJNE W LATACH 2016-2020. FINANSOWANIE INWESTYCJI

09.00-09.30 - Dotacje dla przedsiębiorców. Perspektywa 2014-2020
      A. Goździk, G. Osiewała PL Europa
09.30-10.00 - Finansowanie inwestycji przemysłowych J. Dremlik, T. Andrzejczak, Siemens Finance

10.00-11.00 PRZERWA KAWOWA, CHECK OUT

NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCJI

11:00-11.30 - Kompleksowe realizacje systemów automatyki w nowoczesnych zakładach
      branży spożywczej
W. Otulakowski Schulz Infoprod
11.30-12.00 - Dygitalizacja drogą do optymalizacji wydajności operacyjnej zakładu
       M. Boruta, Siemens
12.00-12.30 - TIA Portal i koncepcja zintegrowanej automatyki - Industry 4.0 M. Bereza, Siemens
12.30-13.00 - Zastosowanie kabli przekształtnikowych i kabli do transmisji danych
       w przemyśle spożywczym
A. Block, Bitner

13.00-14.00 OBIAD  

Równolegle z wykładami na sali głównej, prowadzone będą konsultacje eksperckie.