Blog

O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA FOOD AUTOMATION

>>POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ<<<

Informacja prasowa

 

 

O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA FOOD AUTOMATION

Efektywność energetyczna była jednym z wiodących tematów poruszanych podczas dwudniowej konferencji branży spożywczej FOOD AUTOMATION, która odbyła się w dniach 23-24.03.2017 r. w Łodzi.

Druga edycja konferencji zgromadziła ponad 70 przedstawicieli zakładów produkcyjnych z branży spożywczej oraz dostawców technologii. Gospodarzem spotkania był Łukasz Otta, Business Development Manager w firmie Siemens, będącej Partnerem Technologicznym wydarzenia.

Konferencję otworzył Tomasz Haiduk, Dyrektor Branż Digital Factory oraz Process Industries and Drives w firmie Siemens. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że branża spożywcza jest jedną z kluczowych w Polskiej gospodarce, podkreślając przy tym duży stopień zautomatyzowania produkcji tego sektora.

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się debatą, poświęconą tematyce efektywności energetycznej w polskim przemyśle spożywczym. Dyskusję moderował Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, a udział w niej wzięli: Tomasz Haiduk z firmy Siemens, Piotr Danielski z firmy DB Energy, Krzysztof Musialak z firmy TAURON Sprzedaż oraz  Tomasz Prusinowski z firmy ATER Logic. Podczas debaty omówiono aktualny stan efektywności energetycznej w polskim przemyśle oraz konsekwencje zmian regulacji prawnych, dotyczących tego aspektu działania zakładów produkcyjnych.

 Podczas drugiej edycji konferencji poruszono szereg tematów poświęconych automatyzacji produkcji w branży spożywczej. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie efektywności energetycznej – mówi Łukasz Otta, pomysłodawca konferencji Food Automation. – Jest to temat niezwykle aktualny, gdyż do października 2017 roku przedsiębiorcy zobligowani są do wdrożenia postanowień ustawy poświęconej właśnie temu zagadnieniu. Poszerzając swoją wiedzę w zakresie efektywności energetycznej, uczestnicy będą mogli realizować postanowienia ustawy, maksymalizując zyski przedsiębiorstwa z wprowadzanych zmian – dodaje Otta.

Merytorycznie, konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne, w których czternastu prelegentów wygłosiło referaty poświęcone tematyce efektywności energetycznej, audytów automatyzacji przedsiębiorstw, bezpieczeństwu żywności oraz bezpieczeństwu produkcji. Poszczególne bloki tematyczne oddzielone zostały krótkimi przerwami powalającymi na dyskusję oraz wymianę spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził referat Piotra Danielskiego z firmy DB Energy, poświęcony zmianom w ustawie o efektywności energetycznej. Przedstawiono w nim obowiązki  nakładane przez ustawę na duże przedsiębiorstwa oraz ukazano  inwestycyjne i technologiczne szanse, jakie połączyć można z wymogami stawianymi przez wchodzące w życie regulacje.

Docenione przez uczestników zostało również wspólne wystąpienie Tomasza Jelenia z firmy NUTRICIA Zakłady Produkcyjne oraz Tomasza Cwołka z firmy ASKOM, poruszające zagadnienie bezpieczeństwa żywności w procesie produkcyjnym. Na przykładzie wdrożenia w firmie NUTRICIA, zaprezentowano metody zarządzania materiałami, recepturami oraz zleceniami produkcyjnymi i poruszono tematykę kontroli jakości procesu produkcyjnego oraz gotowych produktów.

Dostrzeżone i przyjęte pozytywnie przez uczestników spotkania zostało również wystąpienie Małgorzaty Stachowiak z firmy J.S.Hamilton dotyczące mikrobiologii przemysłowej. Prezentacja poruszyła temat zagrożeń bezpieczeństwa żywności występujących na każdym etapie łańcucha produkcyjnego i możliwe procedury kontrolne zabezpieczające żywność podczas całego procesu wytwarzania.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem Strategicznym wydarzenia była Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców. Partnerem Głównym wydarzenia była firma ATER Logic, Partnerem Branżowym firma ASKOM. Partnerami konferencji były firmy Automatech, DB Energy, Hamilton, KUKA, Schulz Infoprod, Stesar oraz TAURON Sprzedaż.

Dalsze informacje:

Maciej Fudała
Omega Communication
mfudala@communication.pl
tel. 22 854 16 27

 

 

 

 

 

Ruszyła rejestracja na FOOD AUTOMATION – konferencję branży spożywczej

Informacja prasowa

 

                                                        

Ruszyła rejestracja na FOOD AUTOMATION – konferencję branży spożywczej

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw produkcyjnych będzie jednym z tematów konferencji branży spożywczej, której druga edycja odbędzie się w Łodzi w dniach 23-24.03.2017 r. Do udziału w wydarzeniu zapraszają firma Siemens oraz Polska Federacja Producentów Żywności.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną obowiązki nakładane na zakłady produkcyjne ustawą o efektywności energetycznej w kontekście możliwych do osiągnięcia korzyści produkcyjnych oraz kosztowych. Poruszony zostanie także temat tracingu, jako narzędzia pozwalającego na ograniczanie strat oraz wątek robotyzacji.

Organizatorzy zaplanowali cztery bloki tematyczne: efektywność energetyczna, audyt automatyzacji przedsiębiorstw, bezpieczeństwo żywności oraz bezpieczeństwo zakładów produkcyjnych.

„Przemysł spożywczy jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, a nasz kraj jest jednym z największych eksporterów żywności w Europie. Aby jedynym atutem w konkurowaniu z zagranicznymi firmami nie były jedynie niskie koszty pracy, konieczne jest ciągłe doskonalenie i unowocześnianie procesu produkcyjnego” – mówi Łukasz Otta z firmy Siemens. – „Poza wymaganiami stawianymi przez rynek, zakłady produkcyjne muszą sprostać również wymaganiom prawnym – stąd blok tematyczny poświęcony efektywności energetycznej, w którym omówione zostaną korzyści wynikające z ustawy obowiązującej od 1 października 2016 r. To szansa dla przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, którzy elastycznie mogą podchodzić do oczekiwań i zmian płynących z ich otoczenia biznesowego. Udział w spotkaniach branżowych jest doskonałą okazją do zgłębienia tego tematu oraz poznania najlepszych praktyk” – dodaje.

AGENDA KONFERENCJI

Partnerem Strategicznym konferencji jest Polska Federacja Producentów Żywności. Partnerem Głównym konferencji jest firma ATER Logic, Partnerem Branżowym firma ASKOM. Partnerami konferencji są firmy: Automatech, DB Energy, Hamilton, KUKA, Schulz Infoprod, Stesar, Tauron Sprzedaż.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają osoby zarządzające przedsiębiorstwami, dyrektorów technicznych oraz osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 790 PLN netto za udział z noclegiem w pokoju jednoosobowym, 690 PLN netto za udział z noclegiem w pokoju dwuosobowym oraz 500 PLN netto za udział bez noclegu. Uczestnicy konferencji mają zapewniony udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz zakwaterowanie zgodne z wybranym typem uczestnictwa.

Konferencja odbędzie się w hotelu Holiday Inn **** w Łodzi.

 

Więcej informacji i rejestracja: www.konferencja-foodautomation.pl

 

Dalszych informacji udziela:
Aleksandra Szafraniec, Omega Communication
22 854 16 29, aszafraniec@communication.pl