Jarosław Kalinowski

Siemens Finance

    W Siemens Finance zajmuje się finansowaniem krótkoterminowym. Odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój produktu Wydłużony Termin Płatności a także za rozwój oferty finansowej dla Klientów Siemens Sp. z o.o. W Siemens Finance od 5 lat, Wcześniej przez 3 lata jako Konsultant ds. rozwoju biznesu, w Banku Millennium, zajmował się kanałami bankowości elektronicznej i digitalizacją.

    Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, programu International Management Uniwersytetu w Bolonii. Posiada tytuł Chartered Global Management Accountant nadawany przez brytyjski instytut rachunkowości zarządczej CIMA.