Ludomir Błeszyński

Siemens

  • Wykształcenie:

  Studia: Politechika Warszawska, Wydział inżynierii Chemicznej i Procesowe – Magister Inżynier Studia podyplomowe: Delft University of Technology – Professional Doctorate in Engineering (PDEng.)

   

  • Obszar zainteresowań zawodowych:

  Od zakończenia studiów związany z przemysłem chemicznym i sektorem Oil & Gas.

  Od 2004 – do 2007 – Delft University of Technology – Design Project Manager odpowiedzialny za projekty dla firm sektora Chemical, Oil & Gas w tym członkowie grupy  “Super Major”, DSM, BASF, AkzoNoble.

  2008 – 2011 – Aspen Technology Inc. –  Manager odpowiedzialny za region Eastern Europe
  2011 do dziś – Siemens, AE CIS – General Manager, AE CIS Poland

   

  • Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  Pan Ludomir Błeszyński specjalizuje się w tematyce Business and Production Optimization
  z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach rozwiązań Digital Enterprise oraz Process Digitization. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, których celem jest optymalizacja oraz podniesienie efektywności procesów oraz infrastruktury produkcyjnej,
  z szczególnym naciskiem na podniesienie wydajności i optymalizację wartości generowanej
  w łańcuchu dostaw. Projekty tego typu realizował zarówno z koncernami o zasięgu międzynarodowym, np.: Shell, DSM („Bio-refinery – Process designe and optimization”), ENI, CRH (Digitalizacja Zakładu Produkcyjnego) ale również polskimi: PKN (Seria Projektów „COM”), LOTOS (Production Scheduling w ramach Projektu 10+), PBG dla PGNiG (RTO dla projektu „LMG”).

  Wyżej wymienione projekty zostały zrealizowane na różnych etapach rozwoju inwestycji: poczynając od etapu koncepcji aż po modyfikacje i revamping istniejących instalacji produkcyjnych