Tomasz Prusinowski

ATER Logic

  • Wykształcenie:

  Studia: mgr inż. Automatyki i Techniki Mikroprocesorowej, Politechnika Białostocka

  Studia podyplomowe: Audyt Energetyczny Budynków i Instalacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

   

  • Obszar zainteresowań zawodowych:
   Zajmuje się praktycznymi rozwiązaniami z dziedziny cyfryzacji produkcji. Współpracuje z Wydziałem Informatyki UWM.
  • Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

  15-sto letnia praktyka w kierowaniu zespołami ludzi projektującymi, budującymi i uruchamiającymi automatyczne linie dla przetwórstwa spożywczego.

  Setki wdrożonych linii i maszyn dla przemysłu spożywczego.

  Współzałożyciel ATER Logic.

  Współinicjator startup-u zajmującego się analizą danych przemysłowych.

  Firma od początku istnienia prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie inteligentnych algorytmów sterowania.